PRAWA NASTOLETNIEJ MATKI W SZKOLE

PRAWA NASTOLETNIEJ MATKI W SZKOLE

uczennica-w-cia%cc%a8z%cc%87y

„Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów” – tak mówi art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17, poz. 78, ze zmianami).

Oznacza to, że uczennica w ciąży może otrzymać urlop od zajęć szkolnych oraz zgodę na zajęcia indywidualne. W przypadku uczennic szkoły podstawowej i gimnazjum jest to reguła. Aby otrzymać zajęcia indywidualne trzeba zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i opowiedzieć o sprawie. Z poradni należy pobrać druk, który wypełnia lekarz ginekolog prowadzący ciążę.

Oprócz tego należy napisać podanie o nauczanie indywidualne. Orzeczenie o indywidualnym nauczaniu wystawia poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Może się ono odbywać w szkole lub w domu uczennicy – wypełniając dokumenty, należy podać miejsce nauczania. Najlepiej, jeśli lekarz napisze, że w związku ze stanem zdrowia małoletniej matki nauczanie powinno się odbywać w domu. Jeśli uczennica ma praktyki zawodowe, zostanie z nich zwolniona na podstawie zwykłego zwolnienia lekarskiego. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożność zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu – dogodnego dla uczennicy – ale w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy.

Na jaką pomoc od szkoły może liczyć ciężarna uczennica?

Przede wszystkim należy pamiętać, że niepełnoletnie ciężarne uczennice nie są zwolnione z obowiązku szkolnego. Jednak nikt nie wyobraża sobie aby w 8 czy 9 miesiącu ciąży przyszła mama spędzała pół dnia w szkolnej ławce. Rozwiązaniem tego problemu jest urlop lub indywidualny tok nauki. Naturalnie duża zależy od tego na kiedy wyznaczony jest termin porodu. Zdarza się, że uczennicom mającym urodzić w wakacje udaje się ukończyć daną klasę w normalnym trybie, razem z rówieśnikami.

Pomocą ciężarnej uczennicy służą również szkolny psycholog i pielęgniarka, którzy dbają o jej zdrowie fizyczne i psychiczne. Zdarza się dość często, że przyszłą młodą matkę odwiedzają w domu, szczególnie na początku i pod koniec ciąży, gdy nastolatka potrzebuje największego wspracia.

Nastolatka w ciąży: dodatkowa pomoc szkoły

Bardzo wiele zależy od postawy konkretnych osób: wychowawcy klasy, dyrektora, szkolnego pedagoga czy psychologa. Ciężarnej uczennicy często zapewniana jest pomoc psychologiczna: szkolny psycholog podpowiada jej, jak radzić sobie w nowej sytuacji. Często to szkoła – w osobie psychologa, pedagoga czy wychowawcy – na prośbę uczennicy (i zwykle w jej obecności) informuje o zaistniałej sytuacji rodziców i występuje w roli negocjatora, gdy rodzice nie akceptują ciąży córki. Dziewczęta uczące się w domach często pozostają pod opieką pielęgniarek szkolnych. Zdarzały się nawet przypadki, gdy szkoła organizowała dyżury opieki nad dzieckiem, by młoda mama mogła chodzić na lekcje – ale to zdarzenia wyjątkowe, wykraczające daleko poza standard. Najgorzej jest z pomocą finansową i materialną. Gdy sytuacja rodziny uczennicy jest bardzo trudna, niekiedy może ona liczyć na jednorazowe wsparcie w wysokości 200–400 zł. Zwykle zasiłek taki jest wypłacany dzięki współpracy szkoły z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Niektóre szkoły dają też młodym matkom paczki z artykułami pielęgnacyjnymi i żywnością dla niemowląt. W skrajnych przypadkach, kiedy sytuacja w rodzinie zagraża dobru przyszłej matki i jej dziecka, szkoła może wnioskować do sądu o umieszczenie swojej uczennicy w domu samotnej matki.

Dlaczego warto powiadomić nauczycieli o ciąży?

Warto, aby nauczyciele wiedzieli o ciąży uczennicy jak najwcześniej, z kilku powodów. Pierwszym jest choćby stan fizyczny i psychiczny oczekującej dziecka, który w pierwszym trymestrze ciąży pozostawia wiele do życzenia. Poranne mdłości, zmęczenie, senność plus strach – te objawy nie mogą zostać niezauważone przez dobrego pedagoga. Dzięki informacji o ciąży, zamiast zarzucać ciężarnej uczennicy lenistwo czy brak szacunku, postra się on raczej ułatwić jej przetrwanie tych pierwszych trudnych miesięcy.

Czy o ciąży warto powiadomić dyrekcję?

Niezwykle istotne jest także powiadomienie o ciąży dyrektora placówki – szczególnie, jeśli uczennica chce starać się o indywidualny tok nauki czy urlop. Dyrektor pomoże znaleźć nam najlepsze rozwiązanie umożliwiające bezproblemowe przejście przez ciążę, tak aby przy okazji nie stracić roku. Udzieli nam informacji np. o tym, jakie dokumenty są potrzebne do starań o ITN oraz pomoże zaplanować jego przebieg.

Informacje zebrane przez Nastoletnią Mamę – Sara, lat 17.

PRAWA NASTOLETNIEJ MATKI W SZKOLE

uczennica-w-cia%cc%a8z%cc%87y

„Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów” – tak mówi art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17, poz. 78, ze zmianami).

Oznacza to, że uczennica w ciąży może otrzymać urlop od zajęć szkolnych oraz zgodę na zajęcia indywidualne. W przypadku uczennic szkoły podstawowej i gimnazjum jest to reguła. Aby otrzymać zajęcia indywidualne trzeba zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i opowiedzieć o sprawie. Z poradni należy pobrać druk, który wypełnia lekarz ginekolog prowadzący ciążę.

Oprócz tego należy napisać podanie o nauczanie indywidualne. Orzeczenie o indywidualnym nauczaniu wystawia poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Może się ono odbywać w szkole lub w domu uczennicy – wypełniając dokumenty, należy podać miejsce nauczania. Najlepiej, jeśli lekarz napisze, że w związku ze stanem zdrowia małoletniej matki nauczanie powinno się odbywać w domu. Jeśli uczennica ma praktyki zawodowe, zostanie z nich zwolniona na podstawie zwykłego zwolnienia lekarskiego. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożność zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu – dogodnego dla uczennicy – ale w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy.

Na jaką pomoc od szkoły może liczyć ciężarna uczennica?

Przede wszystkim należy pamiętać, że niepełnoletnie ciężarne uczennice nie są zwolnione z obowiązku szkolnego. Jednak nikt nie wyobraża sobie aby w 8 czy 9 miesiącu ciąży przyszła mama spędzała pół dnia w szkolnej ławce. Rozwiązaniem tego problemu jest urlop lub indywidualny tok nauki. Naturalnie duża zależy od tego na kiedy wyznaczony jest termin porodu. Zdarza się, że uczennicom mającym urodzić w wakacje udaje się ukończyć daną klasę w normalnym trybie, razem z rówieśnikami.

Pomocą ciężarnej uczennicy służą również szkolny psycholog i pielęgniarka, którzy dbają o jej zdrowie fizyczne i psychiczne. Zdarza się dość często, że przyszłą młodą matkę odwiedzają w domu, szczególnie na początku i pod koniec ciąży, gdy nastolatka potrzebuje największego wspracia.

Nastolatka w ciąży: dodatkowa pomoc szkoły

Bardzo wiele zależy od postawy konkretnych osób: wychowawcy klasy, dyrektora, szkolnego pedagoga czy psychologa. Ciężarnej uczennicy często zapewniana jest pomoc psychologiczna: szkolny psycholog podpowiada jej, jak radzić sobie w nowej sytuacji. Często to szkoła – w osobie psychologa, pedagoga czy wychowawcy – na prośbę uczennicy (i zwykle w jej obecności) informuje o zaistniałej sytuacji rodziców i występuje w roli negocjatora, gdy rodzice nie akceptują ciąży córki. Dziewczęta uczące się w domach często pozostają pod opieką pielęgniarek szkolnych. Zdarzały się nawet przypadki, gdy szkoła organizowała dyżury opieki nad dzieckiem, by młoda mama mogła chodzić na lekcje – ale to zdarzenia wyjątkowe, wykraczające daleko poza standard. Najgorzej jest z pomocą finansową i materialną. Gdy sytuacja rodziny uczennicy jest bardzo trudna, niekiedy może ona liczyć na jednorazowe wsparcie w wysokości 200–400 zł. Zwykle zasiłek taki jest wypłacany dzięki współpracy szkoły z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Niektóre szkoły dają też młodym matkom paczki z artykułami pielęgnacyjnymi i żywnością dla niemowląt. W skrajnych przypadkach, kiedy sytuacja w rodzinie zagraża dobru przyszłej matki i jej dziecka, szkoła może wnioskować do sądu o umieszczenie swojej uczennicy w domu samotnej matki.

Dlaczego warto powiadomić nauczycieli o ciąży?

Warto, aby nauczyciele wiedzieli o ciąży uczennicy jak najwcześniej, z kilku powodów. Pierwszym jest choćby stan fizyczny i psychiczny oczekującej dziecka, który w pierwszym trymestrze ciąży pozostawia wiele do życzenia. Poranne mdłości, zmęczenie, senność plus strach – te objawy nie mogą zostać niezauważone przez dobrego pedagoga. Dzięki informacji o ciąży, zamiast zarzucać ciężarnej uczennicy lenistwo czy brak szacunku, postra się on raczej ułatwić jej przetrwanie tych pierwszych trudnych miesięcy.

Czy o ciąży warto powiadomić dyrekcję?

Niezwykle istotne jest także powiadomienie o ciąży dyrektora placówki – szczególnie, jeśli uczennica chce starać się o indywidualny tok nauki czy urlop. Dyrektor pomoże znaleźć nam najlepsze rozwiązanie umożliwiające bezproblemowe przejście przez ciążę, tak aby przy okazji nie stracić roku. Udzieli nam informacji np. o tym, jakie dokumenty są potrzebne do starań o ITN oraz pomoże zaplanować jego przebieg.

Informacje zebrane przez Nastoletnią Mamę – Sara, lat 17.

Przeczytaj także...

Comments are closed.