ul. Mostowa 45 Kamionki, Poznań, Poland    |    tel. 506 822 449    follow me on facebook

Radio Emaus, Pani Maria Łączkowka rozmawia z nami